Videregående opplæring

Østfold

Kontaktperson videregående opplæring Betty Anita Solli

Betty Solli er kontaktperson for VGO/Fagskoler i Utdanningsforbundet Østfold og arbeider med utdanningspolitiske saker i fylkeskommunen.
I Østfold Fylkeskommune har vi godt og vel 1000 medlemmer fordelt på private og offentlige videregående skoler, fylkeskommunale tjenester som PPT/OT, sentraladministrasjon og Østfold kommunale grunnskole.
Kontaktperson deltar jevnlig i kontaktforum for VGO, samt regionale nettverk, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker. Kontaktforum videregående(VGO) ledes av sentralstyremedlem Thom Jambak.

Et viktig forum for kontaktperson er de jevnlige samlingene for arbeidsplasstillitsvalgte i fylkeskommunen. (Her bringer arbeidsplasstillitsvalge utdanningspolitiske saker til kontaktpersonen og saker som omhandler lønns -og arbeidsvilkår til HTV.)

Har du utdanningspolitiske spørsmål eller saker du ønsker å ta opp, skal du bruke organisasjonsvei: Du henvender deg først til din tillitsvalgte på arbeidsplassen som så bringer saken videre til lokallaget eller kontaktperson.

De hovedtillitsvalgte for Østfold fylkeskommune (Rune Karlsen og Jens Adolfsen) har kontor på fylkeskontoret i St. Marie gate 96-98 i Sarpsborg.

Kontaktperson VGO

Betty Anita Solli

Kontaktperson VGO