Universitet og høgskole

Østfold

Kontaktpersonen for Universitet og Høgskoler (UH) i Utdanningsforbundet Østfold arbeider med utdanningspolitiske saker overfor arbeidsgiver på Høgskolen i Østfold, både i Fredrikstad og Halden.

I Østfold har vi over tid hatt 55-60 medlemmer.

Vi deltar jevnlig i regionale og landsdekkende nettverk der vi tar opp lokale og sentrale utdannings- og fagforeningspolitiske saker. Vi deltar også i skolering av tillitsvalgte slik at de kan gjøre en best mulig jobb for våre medlemmer på arbeidsplassene.

I vårt landsdekkende nettverk for Universitet og Høgskoler (Kontaktforum) fremmer vi våre synspunkter og interesser sammen med representanter fra de aller fleste høgskoler og universiteter og samordner felles interesser både i utdanning og lønnsspørsmål. Kontaktforum Universitet og høgskole (UH) ledes av sentralstyremedlem Bjørn Christian Nilsen.

Vårt forhandlingsutvalg deltar i lokale forhandlinger om lønn og arbeidsforhold og har jevnlige medbestemmelsesmøter med dekanen ved avdeling for Lærerutdanning. Vi samarbeider nært med Forskerforbundet og forholder oss til vår hovedtillitsvalgte ved høgskolen gjennom UNIO.

Har du spørsmål eller saker du ønsker å ta opp, ber vi deg ta kontakt med tillitsvalgte på arbeidsplassen som bringer saken videre tjenestevei om nødvendig.

Kontaktperson UH

Dag Sørmo

Kontaktperson UH