Ledelse

Østfold

Leder av lederråd Christer Høyning

Kontakt for Ledere i Utdanningsforbundet Østfold, Christer Høyning, arbeider med utdanningspolitiske saker med et ledelsesfokus.

I Østfold har vi over 440 registrerte ledermedlemmer som er registrert i de ulike medlemsgruppene (barnehage, grunnskole, VGO, FAS og UH).

Vi deltar jevnlig i regionale og landsdekkende nettverk der vi tar opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker, og sørger for skolering av tillitsvalgte slik at de kan gjøre en best mulig jobb for medlemmene ute på den enkelte arbeidsplass.
Sentralt lederråd ledes av sentralstyremedlem Tormod Korpås.

Har du spørsmål/saker du ønsker å ta opp skal du bruke tjenestevei:
Du henvender deg først til din HTV i lokallaget som så bringer saken videre til fylkeslaget.

Kontaktperson Ledelse

Christer Høyning

Leder av lederråd