Grunnskole

Østfold

Kontaktperson grunnskole Wenche Langvik Pereira

Wenche Langvik Pereira sitter i fylkesstyret og er kontaktperson for medlemsgruppe grunnskole.

Medlemsgruppe grunnskole har vel 3500 medlemmer som arbeider i barneskole, kombinert skole, ungdomsskole, voksenopplæringen og spesialskole. Antall medlemmer inkluderer lærere, ledere og de som jobber i SFO, hvor størstedelen jobber i offentlig skole. Resterende er fordelt på privatskoler.

Kontaktperson grunnskole jobber for å ivareta medlemmene i profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. I tillegg gis det råd til hovedtillitsvalgte i lokallagene når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og arbeidsmiljø.

Kontaktperson grunnskole deltar jevnlig i regionale nettverk og i kontaktforum for grunnskole, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker. Kontaktforum grunnskole (GRS) ledes av sentralstyremedlem Siri Skjæveland Lode.

Har du som medlem spørsmål eller saker du ønsker å ta opp, benyttes følgende organisasjonsvei:
Du henvender deg først til din tillitsvalgte på arbeidsplassen som så bringer saken videre til lokallaget.

Kontaktperson Grunnskole

Wenche Langvik Pereira

Kontaktperson grunnskole