Faglig- og adm støttesystem

Østfold

Faglig-Administrativ-Støttesystem (FAS) samler de medlemmene som arbeider i faglige støttetjenester som i for eksempel PP-tjenesten, BUP, habiliteringstjenesten eller i barnevernsinstitusjoner (Buf-etat).

Medlemmer i administrative stillinger i våre 17 kommuner, fylkeskommunen og hos fylkesmannen i Østfold hører også til denne medlemsgruppen.

Med sin pedagogiske kompetanse er førskolelærere og lærere sentrale yrkesutøvere i de ulike støttesystemene. Støttesystemene representerer alternative karriereveier for førskolelærere og lærere.

Det er sentralt at det sikres gode lønns- og arbeidsvilkår i faglig administrative støttesystemer, slik at yrkene i støttesystemene er attraktive.


Nina T Jacobsen er fylkets representant i det sentrale kontaktforum for FAS.


Utdanningsforbundet har fem kontaktfora: Grunnskole, videregående, barnehage, ledere og FAS. Hvert kontaktforum ledes av et sentralstyremedlem. Kontaktforum FAS ledes av sentralstyremedlem Gro Hartveit.

I Østfold har vi ca 300 medlemmer som tilhører FAS.

Har du som medlem spørsmål eller saker du ønsker å ta opp, benyttes følgende organisasjonsvei: henvend deg først til din tillitsvalgte på arbeidsplassen som så bringer saken videre til lokallaget.

Kontaktperson FAS

Nina T Jacobsen

Kontaktperson FAS