Hopp til innhold

Barnehage

Østfold

Silje Grønfoss er kontaktperson for medlemsgruppe barnehage - både for medlemmer i private og i offentlige barnehager.

Kontaktperson barnehage har hovedansvaret for utdanningspolitiske saker på barnehageområdet. I tillegg gis råd til hovedtillitsvalgte i lokallagene på området lønns- og arbeidsvilkår.

Vi sorterer ofte etter arbeidsgivers tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon, som Utdanningsforbundet har tariffavtaler med. Vi har medlemmer i disse avtaleområdene: 

  • KS (Kommunenes Sentralforbund)
  • PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
  • FUS (Trygge barnehager)
  • HSH (Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon)
  • KA (Kirkelig Arbeidsgiverforening)
  • Standard Avtaleverk (Avtale direkte med fagforeningene)

Kontaktperson barnehage deltar jevnlig på regionale og landsdekkende nettverk, kurs, og møter, som kontaktforum barnehage, fylkesstyre, GLØD, og likestillingsteamet i regi av fylkesmannen i Østfold. Kontaktforum barnehage (BHG) ledes av sentralstyremedlem Ingvild Aga.

Har du som medlem spørsmål eller saker du ønsker å ta opp, benyttes følgende organisasjonsvei:

Du henvender deg først til din tillitsvalgte på arbeidsplassen som så bringer saken videre til lokallaget.

Kontaktperson Barnehage

Silje Grønfoss

Kontaktperson barnehage