Styre og hovedtillitsvalgte

Hobøl

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Kari Mette Ruden

Leder

Medlemmer

profileicon

Heidi Annett Gramén

Medlem
profileicon

Jeanette Kvarud

Medlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Kari Mette Ruden

HTV-KS-K