Vi søker medlemmer til forum for spesialskoler og spesialklasser!

Oslo

Utdanningsforbundet Oslo ønsker å rekruttere nye medlemmer til forumet for spesialskoler og spesialklasser.

Publisert 14.11.2019

Forumet har medlemmer fra både grunnskole og videregående skole, og vi tilstreber en god balanse i representasjon mellom spesialskoler og spesialklasser på skolene. Medlemmer av forumet behøver ikke være tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Forumet er selvdrevet. Det tar opp saker som angår fagfeltet og kan løfte dem inn til behandling i fylkesstyret eller få saker til drøfting fra fylkesstyret. Dette kan gjelde for eksempel høringer og temaer som angår skolene og klassene. Forumet har tidligere arrangert medlemsmøter med relevante tema og god oppslutning.

Forumet møtes ca. 3 ganger i halvåret, og medlemmene får permisjon med lønn for å være på møtene.

Vi oppfordrer medlemmer som jobber på disse skolene eller klassene til å melde seg, og de kan i så fall kontakte fylkesstyrets kontaktperson for forumet, Bendik Indreeide – benind@udf.no. Han er også tilgjengelig hvis dere vil vite mer om forumet og dets arbeid.

Tillitsvalgte på skolene bes videreformidle denne informasjonen til sine medlemmer i spesialklassene.