Ledige plasser i forum for spesialskoler og spesialklasser

Oslo

UDF Oslo har opprettet et forum for medlemmer i spesialskolene og spesialklassene. Vi ønsker å rekruttere nye medlemmer til forumet, da noen enten har gått ut av det eller er i permisjon.

Publisert 30.03.2017

Forumet er selvdrevet, med Gunnar Georgstad fra Vetland skole, varamedlem i fylkesstyret, som leder. Det tar opp saker som angår fagfeltet, og kan løfte dem inn til behandling i fylkesstyret eller få saker til drøfting av fylkesstyret, f.eks. høringer.
Hittil har de arrangert tre medlemsmøter med god oppslutning, og med relevante tema. Forumet møtes ca. 3 ganger i halvåret, og medlemmene blir frikjøpt til disse møtene.

Forumet har medlemmer fra både grunnskole og videregående skole, og vi tilstreber en god balanse i representasjon mellom spesialskoler og spesialklasser på skolene. Medlemmer av forumet behøver ikke være tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Vi oppfordrer medlemmer som jobber på disse skolene eller klassene til å melde seg, og de kan i så fall kontakte fylkesstyrets kontaktperson for forumet, Vidar Webjørnsen – vidweb@udf.no. Han er også tilgjengelig hvis dere vil vite mer om forumet og
dets arbeid.

Tillitsvalgte på skolene bes videreformidle denne informasjonen til sine medlemmer i spesialklassene.