Fagkonferansen "Språk & kommunikasjon – barn og unges psykiske helse"

Oslo
FOTO: Illustrasjonsbilde

Forening for klinisk pedagogikk ønsker velkommen til fagkonferansen "Språk & kommunikasjon – barn og unges psykiske helse" i Oslo, Scandic Solli, 12. og 13. juni.

Publisert 30.03.2017

Første dag er viet til professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU Øyvind Kvello. Kvello har doktorgrad i utviklingspsykologi og er forsker ved RBUP Øst og Sør, professor II i psykologi ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet og har bistillinger ved barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Harstad og ved barneverntjenestene i Stavanger og Malvik. Han har tidligere utdannet psykologer og pedagoger ved NTNU og arbeidet innen BUP, PPT, familievernet og barnevernet. Kvello har skrevet flere forskningsartikler, bidratt i en rekke nasjonale utredninger og utarbeidet statlige veiledere for flere hjelpetjenester.

Konferansens andre dag har fokus på praksiserfaring fra skole og BUP. Konferansen er også åpen for spesialpedagoger, pedagogisk psykologisk rådgivere og andre som er interessert i temaet.

LES MER HER