Vi fortjener bedre!

Oslo
Foto: Jorunn Folkvord, UDF Oslo

Rundt 1800 pensjonister og fagorganiserte tok turen til Stortinget og Pensjonistforbundets markering torsdag 6. juni.

Publisert 07.06.2019

Under hovedparolen «Vi fortjener bedre», krevde pensjonister fra hele landet at underreguleringen av pensjoner skulle fjernes og at de skulle få tilbake forhandlingsretten. Deltakere var kommet med buss fra store deler av Østlandet, og så langt nord som Steinkjer.

I likhet med mange andre fagforeninger var Utdanningsforbundet Oslo på plass med sin fane. Kravet om at pensjonistene ikke skal miste kjøpekraft er et rimelig og rettferdig krav. Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet i LO la vekt på at kampen pensjonistene fører i dag også gjelder framtidens pensjonister.