Valgdebatt på OsloMet 2. september

I forbindelse med kommunevalget 2019 inviterer pedagogikkseksjonen ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet - storbyuniversitetet, Utdanningsforbundet Oslo, Pedagogstudentene og OMEP Norge til debatt om barnehagepolitikk. Debatten finner sted i Pilestredet 52 (Studenthuset).

Program:
17.00-17.15:
Instituttleder for barnehagelærerutdanningen ved OsloMet, Helene Lund ønsker velkommen.
Hvorfor er det viktig å sette barnehagepolitikk på dagsorden? v/ Frank Bræin, leder av Pedagogstudentene

17.15-17.50:
Alle partiene får tre minutter hver til å presentere sin barnehagepolitikk

17.55-18.10:
Tema 1: Norsk før skolestart? Saida Begum (H), Abdullah Alsabeehg (AP), Inga Marte Thorkildsen (SV). Debattleder: Marcela Montserrat Fonseca Bustos.

18.10-18.25:
Tema 2: Kommersielle barnehager vs kommunale: er det greit å ta ut utbytte? Eivor Evenrud (R), Alf Olav Rossland (Kr.F), Tone E. Ims Larssen (FrP). Debattleder Anne Greve.

18.25-18.55:
Tema 3: Barnehagen for fremtiden – hvordan skal den se ut? Morten Edvardsen (SP), Kari Elisabeth Thomassen (MDG), Marit Vea (V), samt de øvrige partiene. Debattleder Geir Aaserud.

18.55-19.10:
Spørsmål fra salen.

19.10-19.15:
Oppsummering v/Morten Solheim, Utdanningsforbundet

Med forbehold om endringer
Vel møtt!