UTLYSNING: Fru Oberstinne Due, født Peyrons legat

I lenken nederst på siden finner dere utlysning av stipend fra legatet Fru Oberstinne Due, født Peyrons legat, for lærerinner ved Oslo folkeskole. Søknadsfrist er 31. mai.

På tross av den noe gammelmodige tittelen er legatet levende, og styret har bestemt at det i år skal utlyses stipender. Stipendene skal benyttes til rekreasjon og er ifølge statuttene forbeholdt kvinnelige lærere i grunnskolen.

Legatstyret oppnevnes av Utdanningsforbundet og består av representanter for både Utdanningsforbundet Oslo og juridisk avdeling i Utdanningsforbundet sentralt.

Nåværende styre består av:

  • Therese Thyness Fagerhaug, fylkesleder i Utdanningsforbundet Oslo (leder)
  • Anette Sandvær, fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Oslo
  • Bjørn Saugstad, jurist i Utdanningsforbundet

Vi ber tillitsvalgte på grunnskoler videreformidle utlysningen til alle kvinnelige medlemmer.

Lenke: