Utdanningsforbundet Oslo støtter "Klimabrølet"

Oslo

Fredag 30. august samles vi foran Stortinget for å brøle for klimaet.

Publisert 19.08.2019

Klimabrølet samler folk på tvers av partipolitiske tilhørigheter for å kreve politikk  som gjør at vi kan begrense global oppheting til 1.5 grader.

Arrangementet starter 15.00 og varer til 17.00. I tillegg til et gigantisk brøl blir det konserter, appeller og videoinnslag.

Mer informasjon og komplett program       Lenke til  arrangement på Facebook