UDF Oslo oppretter flere nye medlemsfora!

Er du opptatt av faglig utvikling, spesialskoler eller spesialgrupper, klima og miljø eller pedagogisk digitalisering? Er du rådgiver eller sosiallærer, eller er du rett og slett ung (under 36)? Da er kanskje ett eller flere av følgende fora stedet for deg!

  • Medlemsforum for rådgivere og sosiallærere
  • Forum for spesialskoler og spesialklasser
  • Forum for klima og miljø
  • Forum for unge medlemmer (UNGforum)
  • Forum for pedagogisk digitalisering
  • Fagforum (det opprettes et forum for hvert fag med nok interesserte)

Utdanningsforbundet Oslo søker medlemmer til forumene sine. Forumene er medlemsstyrte, og det er opp til medlemmene i foraene hva man ønsker å gjøre. Tidligere har medlemsforum blant annet arrangert medlemsmøter, kommet med innspill til høringer, skrevet innlegg til aviser og diskutert faglige utfordringer, men forumene utformer sitt eget mandat, som så skal godkjennes av fylkesstyret. Hvert forum velger en leder, og får tildelt en kontaktperson i fylkesstyret. Leder er ansvarlig for å sette opp og lede møtene, mens kontaktpersonen i fylkesstyret ordner det praktiske, som å sende ut innkalling, booke møterom og bestille lunsj.

Hvis du tenker at du har lyst å være med på noe av dette, sender du en e-post til [email protected] og skriver navnet på forumet som fanget din interesse i emnefeltet.