Spre budskapet: Stopp store klasser!

Oslo

#Stoppstoreklasser! Utdanningsforbundet har nettopp satt i gang en større kampanje mot store klasser og for nasjonale minimumskrav til lærertetthet på skolenivå.

Publisert 16.03.2017

Både Elevorganisasjonen og FUG ( foreldreutvalget for grunnopplæringen) støtter kampanjen og hovedkravet vårt, så vi er mange avsendere bak den klare meldingen om at "Ingen elever er like - men alle lærer best når de blir sett" og "Store klasser gir mindre læring".

Dette vet selvsagt lærerne. Utdanningsforbundets medlemmer gir stadig tilbakemeldinger om at økt lærertetthet må være blant våre aller viktigste kampsaker. Men budskapet må nå lenger ut - til "folk flest" som skal gå til valgurnene i september. Lærere i hele skole-Norge må hjelpe til: Lik, del og delta i spredning av materialet som blir lagt ut på sosiale medier som Facebook og Twitter.

Norsk Lektorlag støtter ikke kravet vårt.  På høringen om lærertetthet i Stortinget 31. januar argumenterte de mot innføring av en lærernorm, men medlemsundersøkelsen vår viser tydelig at også lektorer er sterkt bekymret over klassestørrelsene. Vi vet at mange klasserom i videregående skoler i Oslo er overfylt. Denne kampanjen omfatter både barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole.

Hvis alle bidrar til å spre budskapet, når vi mange.  Aller først konsentrerer vi oss om partienes landsmøter der partiprogrammene skal vedtas. #stoppstoreklasser!

LES MER HER