Skolegudstjeneste, religion eller tradisjon?

Oslo

Skolegudstjenester har lang tradisjon i norsk skole. Likevel dukker det stadig opp saker i mediene der denne tradisjonen har skapt engasjement, uro og stor uenighet.

Publisert 16.03.2017

Utdanningsforbundet Oslo inviterer til frokostseminar om skolegudstjenester i Lærernes hus i Oslo fredag 24.mars 08.30 – 10.00

Er skolegudstjenester en god tradisjon som bør videreføres? Eller er det en tradisjon som bør avvikles i lys av at skolen i dag er et kulturelt og religiøst fellesskap?

I dag er det en tverrpolitisk ambisjon om at vi skal skape en fellesskole som inkluderer alle elevgrupper. Et skolegudstjenester et godt bidrag til at vi lykkes med det?

Likeverdig tilbud?
Samtidig er det en forventning om at skoler som gjennomfører skolegudstjenester skal tilby ikke-diskriminerende fritaksordninger gjennom likeverdige, alternative tilbud. Hva vil være slike likeverdige alternativ – og er dagens praksis likeverdig?

Utdanningsdirektoratet anbefaler at elever aktivt melder seg på skolegudstjenester mens statsminister Erna Solberg i Stortinget i høst mener at det er mer naturlig at man melder at man ikke skal delta. Hvordan bør denne ordningen praktiseres?

Vi har bedt Grethe Hovde Parr, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, om å redegjøre for hvordan regelverket er å forstå.

Deltakere
En sentral KrF-politiker har sagt at det er historieløst å si nei til skolegudstjenester, og at det ikke er muslimene som vil skolegudstjenestene til livs, men et aggressivt Human-Etisk Forbund.

Vi invitert prost og tidligere leder av Mellomkirkelig råd, Trond Bakkevig, til å innlede og delta i en panelsamtale. Vi har også bedt rådgiver i Human-Etisk Forbund, Lars Petter Helgestad om å innlede og delta i samtale. Begge har engasjert seg i tematikken om skolegudstjenester.

Stortingspolitiker fra Arbeiderpartiet, Marianne Aasen, har spurt kunnskapsministeren om hvordan statsråden konkret vil forebygge og dempe uklarhet knyttet til markering av julefeiringen i skolen.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, fikk mye oppmerksomhet da forbundet i en høringsuttalelse i 2013 sa at de ikke ønsker å opprettholde ordningen med skolegudstjenester fordi det kan virke stigmatiserende og motvirke god inkludering.

Paneldeltakere:

  • Grethe Hovde Parr, Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Oslo og Akershus
  • Lars Petter Helgestad, rådgiver Human-Etisk Forbund
  • Marianne Aasen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Trond Bakkevig, prost (tidl. generalsekretær i Mellomkristelig råd)
  • Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet

 Arrangementet er åpent for alle interesserte. Det servers en lett frokost med kaffe og te.

Påmelding: http://L2W.no/lxgv eller ved å sende epost til kursoslo@udf.no

Arrangementet blir dessverre ikke streamet.