Sjekk dine opplysninger!

Oslo

Det er svært viktig at informasjonen vi har i vårt medlemsregister er korrekt.

Publisert 09.08.2019

For at Medlemsregisteret skal være helt oppdatert, er vi avhengig av at medlemmene selv oppdaterer sine opplysninger.

Det kan gjøres på følgende måte:

  • Logg deg inn på www.utdanningsforbundet.no
  • Logg inn
  • Min side
  • Endre profilopplysninger
  • Endre arbeidsforhold.

Vi ber tillitsvalgte om å informere sine medlemmer om dette. Pass på at e-post 1 er den private e-postadressen din. Sjekk også at arbeidssted stemmer hvis du har byttet jobb det siste året. Sjekk at mobiltelefonnummeret er korrekt.

Minn ledermedlemmene på at de må også sjekke sin side.