Revidert Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS

Oslo

Oslo kommune har utarbeidet forslag til en revidert Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage, skole og AKS.

Publisert 27.02.2018

Høringen finner du her. Høringsfristen til kommunen er 9. mars, og Utdanningsforbundet Oslo oppfordrer tillitsvalgte til å komme med innspill.

For at vi skal rekke å sy innspillene inn i vårt høringssvar trenger vi dem senest 7. mars. Vi vet dette er svært kort frist, og vi vil ta opp med kommunen at 2 uker er alt for kort dersom man ønsker en grundig høring hvor de som jobber direkte med barn og elever kan bli hørt. Vi håper likevel noen av dere har tid til å se på forslaget og sende oss noen tanker. Innspill sendes til oslo@utdanningsforbundet.no innen 7. mars.

I tillegg til selve høringen følger også et skjema som skal følge barnet, og et brev fra kommunen.

 Kommunen beskriver selv at de har forsterket følgende punkter:

  • Det faglige arbeidet
  • AKS sin rolle i arbeidet med overgang mellom barnehage og skole
  • Pedagogisk plan for skolestartere
  • Barn og foresattes medvirkning
  • Barnets samlede språklige kompetanse