Presentasjon av Ida Næss Hjetland - nytt sentralstyremedlem fra Utdanningsforbundet Oslo

Oslo

På Utdanningsforbundets landsmøte ble det valgt nytt sentralstyre for perioden 2020-2023. Ida Næss Hjetland fra Oslo ble enstemmig valgt inn i sentralstyret som representant for medlemsgruppe FAS (Faglig administrativt støttesystem).

Publisert 21.11.2019

Ida er 35 år og den yngste i det nye sentralstyret. Hun har jobbet som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PPT i Oslo i åtte år. Som arbeidsplasstillitsvalgt i PPT har hun inntatt en ledende rolle blant de tillitsvalgte i PPTs seks seksjoner, blant annet ved å representere alle seksjonene i det sentrale medbestemmelsesutvalget.

I inneværende periode har Ida sittet i Utdanningspolitisk utvalg sentralt, hvor hun har vært det eneste medlemmet fra medlemsgruppe FAS.

Som medlem av det lokale kontaktforum UH/FAS i Oslo, har Ida blant annet engasjert seg i debatten i kjølvannet av rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» (Nordahl-rapporten).

Vi ønsker Ida lykke til med vervet i den kommende fireårsperioden!