Pensjonistene har tapt 7,5 mrd. kroner under Solberg

Oslo
Foto: Adobe Stock

Alderspensjonistene i folketrygden har tapt stort på dagens reguleringsregime. Og regjeringen Solberg har spart tilsvarende mye, penger de har kunnet bruke på f.eks. skattelette og vei. Her kan du laste ned Unios hefte om trygdeoppgjøret.

Publisert 12.06.2019

Regjeringen Solberg gir alderspensjonistene nær null i realinntektsvekst i årets
trygdeoppgjør og hisser med det på seg landets pensjonister femte året på rad. De fire
foregående årene har alderspensjonistene hatt realinntektsnedgang.

Her kan du laste ned notat fra Unio vedrørende trygdedrøftinger 2019.