OSLOBUDSJETTET: Er du opptatt av tall? Nå er budsjettuttalelsen klar

Hvert år går fylkesstyret gjennom byrådets forslag til budsjett for Oslo kommune og lager en egen uttalelse om barnehage, skole, voksenopplæring, m.m. Nå kan du laste ned årets budsjettuttalelse og se om det er noe nytt på områdene du er spesielt opptatt av.

I uke 45 møter vi politikere fra partiene i bystyret og legger fram våre argumenter for endringer. I år har vi spesielt fokus på:

  • Spesialpedagogiske tiltak i barnehagen
  • Praktisk undervisning på ungdomstrinnet
  • Reduserte gruppestørrelser i videregående

I år er det mye usikkerhet knyttet til budsjettforslaget fordi Statsbudsjettet legger opp til at Oslo kommune får et kutt på 1 mrd. Hvilke utslag dette vil få for budsjettforslaget vil vi få vite når byrådets tilleggsinnstilling kommer 10. november. Det vil bli gitt mer informasjon på dagskursene i uke 46.

LENKE