Om klimastreik

Oslo

Vi er enig med elevene som streiker i at klimaendringene er en eksepsjonelt viktig sak, og hvordan vi som samfunn møter denne utfordringer vil ha enorm betydning for elevenes framtid.

Publisert 21.03.2019

Vi anerkjenner de unges frustrasjon over at vi voksne ikke har tatt ansvar, og vi er helt enig i at vi må få fortgang i omstillingen til et mer klimavennlig samfunn.

Å få fortgang i klimatiltakene er det aller viktigste i denne saken, og det ville vært veldig synd om klimastreikene ender opp med å handle om fraværsregler, som i det store bildet blir ganske smått. Det vi må snakke om, er saken og elevenes engasjement. De opplever at de kjemper for sin fremtid.
Burde elevene få godkjent fravær for å dra på klimastreik?

Her har ulike ledere og lærere valgt ulike tilnærminger til spørsmålet. Elevenes markeringer har også ulik form: Noen har valgt å møte politikere og gjør det kanskje etter skoletid, mange har valgt å være med på klimastreikene og noen steder er det kanskje del av et undervisningsopplegg på skolen, noen steder vil klimastreikene vare en time, noen steder hele dagen, og noen elever vil kanskje si at de skal være med på klimastreik uten å gjøre det. Vi vet for eksempel at noen lærere har latt elever få fri under forutsetning av at de får bekreftet sin deltakelse på klimastreiken av streikeansvarlig på stedet.
Et fraværsreglement skal fortolkes. Vi vil oppfordre lærere som kommer i en valgsituasjon til sammen å bruke ulike kilder.

Myndighetene kan fortolke forskriften. Om elever som får ført ugyldig fravær for klimastreiken senere opplever at det er klimastreiken som står i veien for hvorvidt de får over 10 prosent fravær i et fag og risikerer å miste vurdering i faget, så er det mulig for rektor å bruke skjønn.

Her er også en lenke til en kommentar Steffen nylig hadde om klimastreik i bladet Utdanning.