Nye seniortiltak og -tillegg i Oslo

Oslo
Den ferske enigheten mellom Oslo kommune og Utdanningsforbundet vil kunne glede eldre arbeidstakere. Illustrasjonsfoto Robert Harley Mostad/Flickr.

Oslo kommune og Utdanningsforbundet har blitt enige om nye tiltak for eldre arbeidstakere.

Publisert 19.03.2018

Fredag 16. mars ble særavtaleforhandlingene mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune sluttført. 

– Seniortiltak er viktige

– Seniortiltak er viktige. En av de tingene vi har jobbet for, er å sikre at nedsatt undervisningstid skal brukes til for- og etterarbeid. 

– Det har vi nå fått til fra 60 år, sier en fornøyd forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen. 

Fra 57 år er nedslaget 5,8 prosent, fra 60 år er nedslaget på 12,5 prosent. Oslo kommune og Utdanningsforbundet er også enige om 15 prosent nedsatt undervisningstid fra 65 år. De nye innslagspunktene for seniortiltak er 57, 60 og 65 år. 

Avtalen gjaldt tidligere fra 55 år, men er nå endret til 57 – slik den er i KS. For de som fyller 55 år i 2018 eller som allerede har seniortiltak gjelder fortsatt redusert undervisningstid fra 55 år. Les mer om dette i avtalen her.

I tillegg er det oppnådd enighet om at både undervisningspersonalet og skoleleder skal få ytterligere 40 T-trinn (minimum 8000 kroner) fra fylte 65 år. 

– Vi er fornøyde med at både undervisningspersonalet og skolelederne nå får 40 T-trinn ekstra fra fylte 65 år, sier Skjefstad Andersen 

Forøvrig er det ingen endringer i arbeidstidsavtalen for skoleverket, og dagens avtale videreføres dermed til 2020. 

Planleggingstid barnehage inn i tariffoppgjøret

Når det gjelder arbeidstid barnehage fremmet Utdanningsforbundet krav om mer tid til planlegging, og at barnehagelærere og pedagogiske lærere fortsatt skal ha selvstendig bruk av sin planleggingstid. Oslo kommune fremmet på sin side krav om å endre dagens arbeidstidsavtale, lik samme arbeidstidsavtale som Utdanningsforbundet har gått til brudd på i tariffområdet KS. 

Utdanningsforbundet har avvist dette kravet fra Oslo kommune. Arbeidstid i barnehage og flere økonomikrav vil dermed sannsynlig bli overført til hovedtariffoppgjøret som har forhandlingsfrist 1. mai. 

Du kan lese protokollen her.

Resultatet vil presenteres for tillitsvalgte på dagskurs onsdag 4. april.