Nye medlemsmøter om pensjon

Oslo

Før du skal stemme i uravstemninga, har du kanskje noen ting du lurer på om pensjon?

Publisert 19.04.2018

Utdanningsforbundet Oslo vil gjøre sitt ytterste for at flest mulig medlemmer skal være best mulig informert før alle som omfattet av offentlig tjenestepensjon skal ta stilling i uravstemningen. Uravstemningen vil foregå i perioden 25. april til 15. mai (siste frist for å stemme).

De to planlagte medlemsmøtene blir tirsdag 24. april (Brynsengveien 2) og onsdag 9. mai (Lærernes Hus). Begge møtene arrangeres fra 18.00 til 20.00. Vi håper så mange som mulig vil benytte seg av muligheten til å komme på medlemsmøtene for å få forklaringer, oppklaringer og utvekslet meninger. Møtetiden er 18.00-20.00. Det blir frukt, snacks og selvsagt kaffe og te.

Hvis flere på arbeidsplassen deres lurer på det samme, skriv ned spørsmålene og send en delegasjon til et av møtene.

Tirsdag 24. april – Utdanningsforbundet Oslo sine kurslokaler i Brynsengveien 2

På dette møtet vil vi gjøre vårt beste for å forklare de ulike begrepene knyttet til pensjon.

Det blir litt film, litt fellesforklaringer, litt søking etter svar i grupper og alle spørsmål er velkomne.

  • Vi kommer til å se spesielt på levealdersjustering, bruttogaranti og påslagsmodell.
  • Vi kommer til å forklare sammenhengen mellom folketrygden og tjenestepensjonen.
  • Vi kommer til å forklare om hvordan man skal forstå figurene som beskriver den nye modellen.

Det blir også en guiding i hvordan man kan finne fram i informasjonsjungelen og vi kommer til å gå spesielt gjennom Utdanningsforbundet sin informasjon og forklare begreper og uttrykk ved behov.

Det blir god mulighet for å stille spørsmål, og vi åpner for debatt fra møtedeltakerne på slutten av møtet.

Onsdag 9. mai – Lærernes hus

Dette møtet blir todelt. Den første timen bruker vi til å gå gjennom de viktigste tingene du trenger å vite for å forstå pensjonsavtalen. Det blir en enkel og forståelig gjennomgang, med stort rom for spørsmål om det du måtte lure på.

I den andre timen har vi invitert foredragsholdere for å fortelle om de viktigste ja- og nei-argumentene. Det blir satt av tid så hvert syn blir grundig presentert, og også rom for meningsbryting dem imellom. Til slutt blir det åpning for diskusjon fra salen.

Fylkesstyret i Utdanningsforbundet Oslo har gjort følgende vedtak om uravstemningen:

Fylkesstyret i Utdanningsforbundet Oslo har diskutert forslaget til ny offentlig tjenestepensjon. Det er ulike synspunkter i fylkesstyret, noen støtter et ja, noen støtter et nei og noen har ennå ikke bestemt seg.

Et samlet fylkesstyre ber medlemmene i Utdanningsforbundet Oslo sette seg grundig inn i det framlagte forslaget og bruke informasjon fra ulike kilder. Ved å bruke informasjon fra Unio, Utdanningsforbundet og Forsvar offentlig pensjon, vil medlemmene få fram argumenter både for å stemme ja og nei.