Meld deg til utvalg i Utdanningsforbundet Oslo!

Oslo

Som informert om på dagskurset 2. september, skal det oppnevnes medlemmer til flere utvalg vedtatt på årsmøtet.

Publisert 13.09.2019

Alle interesserte medlemmer kan sitte i disse utvalgene, ikke bare tillitsvalgte. Det er derfor viktig at dere som er tillitsvalgte, informerer medlemmene! Utvalgene har to-tre møter per semester. Møtene holdes på dagtid og gir rett til frikjøp (fri med lønn).

Utvalgene i Utdanningsforbundet  Oslo skal behandle saker knyttet til utvalgets temaområder. De skal gi råd til fylkesstyret, de kan be fylkesstyret behandle konkrete saker, og de kan arrangere medlemsmøter. Hvert utvalg har til vanlig fem medlemmer.

I tillegg til utvalg for voksenopplæring der de tillitsvalgte på voksenopplæringssentrene sitter, skal det opprettes følgende utvalg:

  • Likestillingsutvalg
  • Integreringsutvalg
  • Internasjonalt utvalg
  • Utvalg for private skoler

 Har dere spørsmål om utvalgene, kan dere ringe 23 13 81 00 eller sende en e-post til oslo@udf.no. De som er interessert i å sitte i et av disse utvalgene, kan melde seg til oslo@udf.no. Frist for å melde sin interesse for å sitte i et utvalg er 24. september.