Velkommen til medlemsmøte torsdag 6. april

Oslo

Flerspråklighet eller norskferdigheter - må vi velge? Er det å være minoritetsspråklig en ressurs eller utfordring?

Publisert 30.03.2017

Hvordan bygger vi flerkulturelle skoler og barnehager? Hvorfor er det ingen elever i Osloskolen som vurderes å ha behov for morsmålsopplæring? Vi stiller spørsmål, har innledere som gir noen svar og inviterer til debatt. 

Tid: 6.april kl.18.00 – 20.00
Sted: Lærernes Hus
Påmelding gjøres ved å sende en e-post til kursoslo@udf.no.

Last ned plakat for mer informasjon. Velkommen!