Kurskalender oppdatert med digitale kurs

Oslo
Teams, videomøte
Teamsmøte

Som nevnt på forrige kurs for tillitsvalgte, blir alle høstens kurs omgjort til digitale kurs. Det innebærer at vi har gjort en del endringer i kurskalenderen.

Publisert 17.09.2020

Gå grundig gjennom kurskalenderen for å se hvilke kurs som gjelder deg. Flere av bortreisekursene er utsatt på ubestemt tid, men øvrige kursdatoer står i utgangspunktet som oppsatt.

For å tilrettelegge for best mulig digitale kurs har vi satt opp ekstra kursdager slik at kursene kan ha mindre grupper. I enkelte tilfeller har vi også satt opp ekstra kurs for å kompensere for at de allerede oppsatte kursene reduseres i lengde.

Du vil motta en egen innkalling til kurs du skal på når de nærmer seg, men vi anbefaler å gjøre arbeidsgiver oppmerksom på kurs du skal på så raskt som mulig. Ta kontakt på kursoslo@udf.no dersom noe er uklart om kursene.

Her er en oversikt over de førstkommende kursene:

  • 22. og 24. september: Digitale kurs for grunnskole. Disse er oppdelt i 6 ulike kurs på to timer hver. Se nettsidene for hvilket kurs som gjelder deg
  • 30. september: Kurs for bydelslagsleder. Gjelder kun hovedtillitsvalgt i hver bydel
  • 21. oktober: Digitalt kurs for videregående opplæring og fagskole
  • 27. oktober: Digitalt kurs for barnehage og fagsentre. For private barnehager fra 9.30 – 12.00. For kommunale barnehager 12.30 – 15.00