Husk å velge og registrere tillitsvalgt for 2022 – 2023

Sommeren nærmer seg, og dermed er det igjen tid for å gjennomføre valg av hvem som skal være tillitsvalgt på arbeidsplassen fra høsten av.

Vi anbefaler å sette opp dette som tema på et kommende klubbmøte. Når tillitsvalgt er valgt (eller gjenvalgt) er det viktig at den tillitsvalgte registreres riktig i vårt medlemsregister. Dette har heldigvis blitt stadig enklere å gjøre.

Sånn går du som tillitsvalgt fram for å registrere tillitsvalgt for neste periode:

  • Logg inn på www.udf.no.
  • Trykk på menyen, deretter tillitsvalgt + og til slutt på tillitsvalgtsverktøyet.
  • Trykk på grupper, og deretter på bedriftstillitsvalgte.

Dersom du har blitt gjenvalgt som tillitsvalgt gjør du slik:

  • Trykk på de tre prikkene ved siden av navnet ditt. Rediger sluttdato til perioden du nå er valg til (for eksempel 31.07.2023).
  • Trykk lagre, og du er ferdig registrert for en ny periode.

Dersom det er valgt en ny tillitsvalgt gjør du slik:

  • Trykk på bytt person i stedet for de tre prikkene.
  • Søk opp den nye tillitsvalgte, og fyll inn riktig dato for vervet. (For eksempel 01.08.2022 – 31.07.2023)
  • Trykk lagre, og ny tillitsvalgt er ferdig registrert.

Dersom dere har valgt en vara og dere tidligere ikke har hatt noen vara trykker dere på legg til verv, velge vara og søker opp medlemmet som skal være vara på samme måte som når en registrerer ny tillitsvalgt.

Lykke til! Ta kontakt med oss på oslo@udf.no dersom du trenger videre hjelp med dette.