Grunnskolering for nye tillitsvalgte høsten 2019

Denne høsten ruller vi i gang med en ny runde grunnskolering for nye tillitsvalgte. Skoleringen er obligatorisk for deg som enten er ny som tillitsvalgt, eller som tidligere ikke har kunnet delta på grunnskoleringen.

Skoleringen går over fire deler (tre for ansatte i private barnehager), kalt TV1, TV2, TV3 og TV4. Kursene må gjennomføres i rekkefølge, og du må ha fullført en del før du kan gå videre til neste.

I høst arrangerer vi TV1 på to ulike datoer. Du kan velge mellom 20. september og 14. oktober.  TV1 er felles for alle medlemsgrupper og tariffområder. Begge kursene varer fra fra kl. 9.00 til 15.30, og arrangeres på Lærernes Hus i Osterhausgate 4 i Oslo sentrum.

I grunnskoleringen får du en innføring i tillitsvalgtsrollen, skolering i lov- og avtaleverk, konflikthåndtering, klubbarbeid, profesjonsetikk og mye mer. Vi pleier å få svært god tilbakemelding på kursene, og du kan se fram til spennende, varierte og innholdsrike dager.

Del 2 av grunnskoleringen er delt etter tariffområde. For tillitsvalgte i Oslo kommune (og private skoler) kan man velge mellom to todagerskurs, enten 21. – 22. november eller 26. – 27. november. TV3 er et nytt todagerskurs som vil arrangeres i januar/februar.

For tillitsvalgte i private barnehager er TV2 og TV3 slått sammen til et felles 3-dagerskurs 26. – 28. november.

Siste del av grunnskoleringen, TV4, er felles dagskurs for alle tariffområder og vil arrangeres senere på våren 2020.