Gi din støtte til en viktig sak!

Oslo
Foto: Thomas Raupach / Samfoto / NTB scanpix

Ankesaken til Clemens Saers er berammet til november i år. Når den er avsluttet, anslår Clemens Saers at han har lagt ut ca. 1,1 millioner kroner av egen lomme.

Publisert 10.10.2019

Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag bidrar ikke i saken, men Utdanningsforbundet Oslo har gitt 10.000 kroner. Nå oppfordrer vi alle medlemmer til å bidra til en kronerulling ved å vippse 100 kroner til 90797587 eller benytte kontonr: 9713 26 33324.

Fire viktige momenter for å støtte ankesaken:

  • Momenter fra tingrettsdommen blir ikke sett på som gode nok rettskilder før de er bekreftet fra en høyere rettsinstans.
  • Ønske om å få en rettslig avklaring på at rektorer handler på vegne av kommunene/fylkene. En slik presisering vil gi lærere og fagforeninger større mulighet til å ansvarliggjøre både den enkelte rektor, men også arbeidsgivere i Norge i det videre arbeidet mot vold og trusler.
  • Saers fikk i tingretten medhold i at skoleledelsen opptrådde kritikkverdig hva angår enkelte forhold. Han mener å kunne vinne frem med et krav om oppreisning i ankesaken. For lærere og fagforeninger vil dette kunne bidra til at arbeidsgiver får et økonomisk insitament til å sikre lærere et trygt arbeidsmiljø.
  • Tingretten slår fast både at taushetsplikten ikke er til hinder for at lærere skal informeres om farlige elever, og at Utdanningsetaten i Oslo er for streng i sin tolkning av lovens adgang til å bortvise elever. Selv om det er grunn til å anta at rektorer i dag gir lærere mer informasjon om elever enn før «Saers-saken», vil en dom fra lagmannsretten gi juridisk trygghet for at lærere landet over skal sikres slik informasjon.

Bakgrunn

Clemens Saers ved Oslo Handelsgymnasium ble overfalt og tatt kvelertak på av en elev ved skolen. Han fikk store fysiske og psykiske skader godkjent som yrkesskade. Han gikk til rettsak mot Oslo kommune med krav om økonomisk oppreisning. Dette kravet ble avvist av tingretten. Et viktig moment i saken var det såkalte «organansvaret», altså om Oslo kommune kunne være økonomisk ansvarlig for en skade forvoldt på en skole. Dette ble ikke fullgodt avklart da Saers ikke fikk støtte i kravet om oppreisning. Saken er anket og berammet i Borgarting lagmannsrett 5. – 8. november 2019.

For å å lese Clemens oppdateringer om saken og lese det han har av dokumenter, brev og epostutvekslinger kan man gå inn på clemens.saers.com