Felleserklæring fra partene i Oslo kommune om seksuell trakassering

Oslo

Partene i Oslo kommune viser til oppmerksomheten temaet seksuell trakassering i arbeidslivet har fått i den siste tiden. Partene er enige om at arbeidstakere i Oslo kommune ikke skal utsettes for seksuell trakassering eller annen utilbørlig adferd.

Publisert 11.01.2018

Partene vil understreke viktigheten av en kultur basert på åpenhet og tillit. En slik kultur vil bidra til å forebygge uønsket adferd, herunder seksuell trakassering.

Partene vil også understreke betydningen av å bygge en kultur hvor det er trygt å melde fra dersom trakassering  likevel forekommer.

Partene viser videre til at NHO, LO, Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet har gitt fem råd til  bekjemping av seksuell trakassering.

Partene slutter seg til  de fem rådene.

Partene i Oslo kommune vil i tiden fremover ha fokus på problemstillingen seksuell trakassering av kommunens arbeidstakere, og vil drøfte hensiktsmessige tiltak for å motvirke dette.
Les hele dokumentet, inklusiv de fem rådene.