Bruk stemmeretten!

Oslo

Dette gir deg stemmerett i kommunevalget i Oslo

Publisert 16.08.2019

  • Du er født i 2001 eller tidligere
  • Du har registrert bostedsadresse i Oslo
  • Du har vært registrert som bosatt i Norge i minst 3 år

Du trenger ikke være norsk statsborger. Kommer du fra et annet nordisk land, trenger du bare å ha vært bosatt i Norge siden 30. juni i år.