Barnekonvensjonen 30 år

Oslo

Onsdag 20. november er Barnekonvensjonen 30 år, og det markeres på OsloMet. Markeringen er et samarbeid mellom Institutt for Barnehagelærerutdanningen og OMEP Norge (Verdensorganisasjonen for småbarns oppvekst og danning).

Publisert 14.11.2019

Etter andre verdenskrig var det stor bekymring for barns rettigheter og livssituasjon. Flere ledende pedagoger, barnepsykologer og andre som var opptatt av barns rettigheter og velferd kjempet for barns rettigheter. Men det tok langt tid før barns rettigheter ble vedtatt i FN. Det skjedde 20. november 1989.

Nå 30 år etter er det fremdeles viktig og nødvendig å kjempe for barns rettigheter både lokalt og globalt. For å belyse denne tematikken har vi satt sammen et program som belyser noen av utfordringene vi står overfor for å ivareta barns rettigheter. Arrangementet er gratis. 

Sted: Pilestredet 46, Clara Holst hus PA113 - Athene 1

Program:

11.30: Velkommen – Helene Lund, Instituttleder ved Barnehagelærerutdanningen, OsloMet.
11.40: Håp for framtiden – Geir Aaserud, leder av OMEP Norge, BLU, OsloMet.
12.00: Mikros Dounias: Naturbarnehage i en flyktningeleir på Lesbos, Marit Heldal, BLU,  DMMH.
12.30: SOS Barnebyer
12.50: Pause
13.00: Retten til uttrykk når symbolsk språk ikke er et alternativ, Kristin Vindhol Evensen, NIH.
13.15: Barn i vanskelige livssituasjoner – Charlotte Johannessen, Unn-Christin Håvie, OsloMet.
13.30: Makt og rettigheter i barnehagen – Pål E. Dingstad, BLU, OsloMet.
13.45: «Glokale» perspektiver» – Ann Merete Otterstad, BLU, OsloMet.
14.00: Panelsamtale – Barns rett til beskyttelse: Mette Tollefsrud, Pål Dingstad, Marit Heldal, Kristin Vindhol Evensen, Charlotte Johannessen, Ann Merete og SOS barnebyer

Bli også med på Markeringen på Kulturhuset kl. 18.00. Der blir det en samtale mellom Inga Marte Thorkildsen, Berit Bae og Kjetil Steinsholt.