AKAN-kurs: Forebygge og håndtere AKAN-saker - medarbeidere som vekker bekymring

Fortsatt er det ledige plasser på Utdanningsetatens AKAN-kurs for ledere med personalansvar, verneombud og tillitsvalgte – «Forebygge og håndtere AKAN-saker - medarbeidere som vekker bekymring»

Kurset finner sted i Utdanningsetatens kurssenter, 1. desember fra klokken 9 til 12 Grensesvingen 6.

Kursholdere er Anne Kristine Norum Dahl, AKAN-kontakt og Anett Bertelsen, representant fra bedriftshelsetjenesten, Arbeidsmiljøhuset

Innhold i kurset
Når noe ikke stemmer – hva gjør jeg. Kurset vil sette personalledere i stand til å følge opp medarbeidere med diffuse vansker som for eksempel kan skyldes psykiske lidelser eller rusproblemer. Deltakerne vil få god innsikt i de formelle kravene som stilles til saksbehandling, samt kompetanse i arbeidet med å forebygge og å takle rusmiddelproblematikk.

Temaer

  • trender og utfordringer
  • hvilke holdninger har Utdanningsetaten til rus
  • hvilke hjelpemidler finnes for å forebygge og håndtere rusproblemer
  • hvordan skal leder forholde seg til AKAN-saker
  • hvordan følge opp medarbeidere

Kurset er en del av Utdanningsetatens kurs i helse-miljø- og sikkerhetsarbeid.

LENKE: