Styrerressurs i Oslo kommunale barnehager: Høringssvar fra Utdanningsforbundet Oslo

Oslo

Utdanningsforbundet Oslo har hatt en bred medlemshøring. Styrerrapporten og byrådsavdelingens høringsutkast har blitt tatt opp og diskutert i vårt lederråd, kontaktforum barnehage, dagskurs for tillitsvalgte, frokost for styrere og i fylkesstyret.

Publisert 18.04.2018

Utdanningsforbundet Oslo har hatt en bred medlemshøring. Styrerrapporten og byrådsavdelingens høringsutkast har blitt tatt opp og diskutert i vårt lederråd, kontaktforum barnehage, dagskurs for tillitsvalgte, frokost for styrere og i fylkesstyret.

Utdanningsforbundet Oslo har lenge jobbet for en styrernorm hvor hvert tredje årsverk utløser 25 % styrerressurs. Dette er en norm som sikrer barnehagene en anstendig minsteressurs som gjør styrerne i stand til å oppfylle rammeplanens mandat, samtidig som den åpner for stor grad av fleksibilitet for ulik organisering.

Vi opplever at vurderingsskjemaet for dimensjonering av styrerressurs legger opp til en årlig byråkratisk prosess som involverer stort vurderingsspenn. Det er uklart hvem som skal vurdere og hvilken kompetanse de har. 

Les hele høringsdokumentet