RAPPORT: "Kartlegging av ledelsen i kommunale barnehager i Oslo kommune"

Oslo

Andelen årsverk hver styrer har ansvar for har steget betraktelig - Oslo ligger nå ca. 25 % høyere enn gjennomsnittet for de andre storbyene i Norge.

Publisert 26.02.2018

Rapporten "Kartlegging av ledelsen i kommunale barnehager i Oslo kommune" ble nylig gjort tilgjengelig. Her kommer det fram at andelen årsverk hver styrer har ansvar for har steget betraktelig, og at Oslo nå ligger ca. 25 % høyere enn gjennomsnittet for de andre storbyene i Norge.

Rapporten underbygger områder Utdanningsforbundet Oslo har ropt varsko om i mange år. Vi krever at det skal være en styrer i hver barnehage, og minst 25 % styrer per 3. årsverk. Det bør snart bli en realitet.

Last ned rapporten.

Les mer om hva Utdanningsforbundet mener om styrer i hver barnehage.