Forum for barnehagelærere med master

Oslo
Barnehagelærer leker med et barn

Har du en medarbeider som er barnehagelærer med masterutdanning, eller som er i ferd med å ta en master? Da er det flott om du kan sende denne teksten videre til vedkommende. Nå starter vi opp masterforumet for barnehagelærere!

Publisert 03.09.2020

Utdanningsforbundet Oslo ønsker å starte opp et forum for barnehagelærere med masterutdanning. Dette er en gruppe i vekst, men med en uavklart rolle ute i barnehagene. Forumet er derfor tenkt til å gi barnehagelærere med master muligheten til å møte andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og på sikt også utvikle politikk for denne gruppen. Aktuelle spørsmål for forumet er hvordan utdanningen brukes konkret i hverdagen, hvordan en masterutdanning påvirker profesjonen og hvordan en egen stilling som barnehagelektor kan se ut.

Første møte avholdes 23. september klokka 16.30 – 17.15. Er du interessert i å delta? Ta kontakt med halkol@udf.no. Møtet arrangeres digitalt over Teams.