Ledelse

Utdanningsforbundet Oslo organiserer pr. 1.04.2022 625 medlemmer som er ansatt som ledere.

41% av ledermedlemmene er ansatt i barnehage, 36% i grunnskole, 9% i videregående opplæring, 7% i faglig- administrativt støttesystem og 2% i universitet- og høyskolesektoren.