Ledelse

Oslo
Foto: iStockphoto

Utdanningsforbundet Oslo organiserer pr. 1.03.2017 544 medlemmer som er ansatt som ledere.

1/3 (33%) av medlemmene er ansatt i grunnskole, 1/3 (33%)  i offentlig barnehage, 12% i privat barnehage, 11% i videregående opplæring, 8% i faglig- administrativt støttesystem og 3% i universitet- og høyskolesektoren.