Styre og hovedtillitsvalgte

Bjerke

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Anne Cathrine Gløersen

Leder
profileicon

Tonje Green Ramstad

1. Nestleder
profileicon

Vivian Nygaard

2. Nestleder

Medlemmer

profileicon

Nina Dorans Brodtkorb

Medlem
profileicon

Martin Fjeld

Medlem
profileicon

Elisabeth Skyttemyr Krogstad

Medlem