Styre og hovedtillitsvalgte

Bjerke

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Anne Cathrine Gløersen

Leder

Medlemmer

profileicon

Nina Dorans Brodtkorb

Medlem
profileicon

Elisabeth Skyttemyr Krogstad

Medlem
profileicon

Vivian Nygaard

Medlem