Styre og hovedtillitsvalgte

Nord-Fron

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Audhild Veslum

Leder

Kontaktpersoner

profileicon

Hanne Elisabeth Knutsen

Kontaktperson BHG
Tlf: 95219376
profileicon

Gro Nylund

Kontaktperson GSK
profileicon

Ingunn Teige Spjotum

Kontaktperson VGO
profileicon

Torill Beitdokken

Kontaktperson
profileicon

Randi Brustuen

Kontaktperson

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Synnøve Sletten

HTV-KS-K