Styre og hovedtillitsvalgte

Etnedal

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Erling Haug

Leder
profileicon

Liv Gjertrud Telstø

Nestleder