Søknadsfrist stipend 1. oktober

Høsten er her og med den kommer neste tildeling fra vår stipendordning. Søknadsfrist i denne omgang er satt til 1. oktober 2022

Utdanningsforbundet Nordland etablerte 01.01.2010 en stipendordning for medlemmene i fylket. 

Stipendet tildeles medlemmer som ønsker å delta på kurs, konferanser eller studieturer, som bidrar til utvikling innenfor egne fag/arbeidsområder og som ikke er en del av studiepoenggivende videreutvikling. Statuttene ble revidert i desember 2018 og det er nå to søkemuligheter pr år - 1. mai og 1. oktober.

Neste mulighet for å søke er 1. oktober.

Les mer på vår hjemmeside: Stipendordning