Har du fått feil faktura fra oss?

Det ene fakturakravet er nå slettet.

På grunn av systemfeil, har mange fått to identiske efakturakrav med forfallsdato 20.01.2023, i nettbanken sin. Det ene kravet er nå slettet, og du trenger ikke å foreta deg noe.

Har du fortsatt to fakturakrav i nettbanken?

Hvis du fortsatt har to efakturakrav med forfallsdato 20.01.2023 i nettbanken, kan det være fordi du allerede har godkjent begge kravene. Da må du gå inn i nettbanken og slette den ene betalingen. Det skal kun ligge en betaling med forfall 20.01.2023. Hvis innbetalingen allikevel har gått to ganger, får du automatisk tilbakebetalt innen to uker etter betalingsdato.

Vi beklager feilen!