Barnehagedagen 2022 - "Vennskap du og jeg"

Barnehagedagen 2022 ble arrangert 15. mars og ble markert i mange barnehager rundt om i Nordland. Tema for dagen var barnehagens arbeid med vennskap. Barnehagene ble oppfordret til å sende inn bidrag til Utdanningsforbundet Nordland. Med dette ønsker vi å sette fokus på det gode arbeidet som gjøres ute i barnehagene.

Takk for innsendte bidrag.

Nordsia oppvekstsenter:

Nordsia oppvekstsenter markerte barnehagedagen med felles skidag til Eiavasskråga. Her ble barnehagebarna og skoleelevene delt i to lag som fikk i oppgave å bygge en iglo av snøblokker. De måtte samarbeide og jobbe i team. Hele veien hadde de fokus på vennskap og lagarbeid. Været viste seg fra sin beste side og alle barna samlet inn ved til bålet. Her stekte de pinnebrød med kanel og sukker på.


Uteaktiviteter i Norsia oppvekstsenter

Sleneset barnehage:

Sleneset barnehage lagde vennskapsarmbånd som barna fikk velge fra i samlingsstunden.

De lagde en plakat med sitater med hva barna har sagt om hva en god venn gjør og hvorfor vi har venner. De lagde også hjerter med tekst om hvorfor hvert enkelt barn er en god venn, ord som barna har sagt om hverandre.

Fauske idrettsbarnehage:

Fauske idrettsbarnehage startet dagen med å lage hvert sitt vennskapsarmbånd. Armbåndene ble lagt i ei stor skål og når alle hadde lagt oppi sitt bidrag, fikk barna trekke et vilkårlig som de kunne ta med seg hjem som et fysisk symbol på vennskap. Alle barna var kjempefornøyd med både sine egne bidrag og det de fikk ta med seg hjem. Barna ble intervjuet om tankene deres rundt hva vennskap er, og hva man gjør sammen med vennene sine. Barnas sitater ble til hver deres solstråle på «vennskapssola»

I utetiden fortsatte aktivitetene for gode venner - nemlig maling på is og snø. En herlig vennskapelig aktivitet med mye kreativitet. Den aktiviteten samlet alle ungene som var på uteområdet og de koste seg skikkelig i nydelig vintervær. Dagen ble avsluttet med «vennskapsfrukstsalat» som barna var med på å lage.


Fauske idrettsbarnehage

Barnas Hus:

I Barnas Hus jobbet de med temaet vennskap, øvet på «Bli med dansen» og laget et «vennskapstre» med håndavtrykk fra hvert enkelt barn. På selve barnehagedagen hadde alle avdelingene felles samling med sang, dans og et dikt.

En ring av gull

"En ring av gull, en riktig stor
med plass til alle hender.
Der ingen er først og ingen er sist
Der ingen er størst og ingen er minst
Vi holder fast så alle kjenner
at ringen er smidd av gode VENNER"