Sterk fagforening - det nytter

Takk Jonas og Trygve

Tusen takk for at dere lytter til Norges største profesjonsforbund, Utdanningsforbundet. Tusen takk for at dere endelig har fjernet firerkravet for å komme inn på grunnskolelærerutdanningen og tusen takk for at dere har fjernet avskiltingen av lærere. Selv om dette kun er et forslag i Hurdalsplattformen og ikke vedtatt i Stortinget enda, har vi stor tro på at dette går gjennom med støtte fra SV og Rødt. Dette lover godt.

Utdanningsforbundet er Norges største profesjonsforbund, og med over 180 000 medlemmer, er vi den desidert største organisasjonen i utdanningssystemet. Vi kan utdanning og vi vet hvor skoen trykker.

I 2016 innførte regjeringen et krav om at søkere til lærerutdanningen måtte ha karakter 4 eller bedre i matematikk fra videregående for å komme inn. Dette har ført til at elever med høy kompetanse og gode karakterer i andre fag enn matematikk, ikke har kommet inn på grunnskolelærerutdanningen. Elever som kunne blitt dyktige lærere. En annen konsekvens av firerkravet, er at det har blitt en reduksjon av studenter som vil bli norsklærere, og en stor økning av matematikklærere. Denne endringen kom umiddelbart etter innføring av firerkravet i matematikk. Dette er svært uheldig. Utdanningsforbundet har vært meget tydelige på at firerkravet måtte bort.

I 2015 vedtok et flertall på Stortinget nye kompetansekrav for å undervise i norsk, engelsk, matematikk, tegnspråk og samisk. Kravene innebar at en lærer måtte ha 30 studiepoeng for å undervise i disse fagene på barneskolen og 60 studiepoeng i ungdomsskolen. Kravene gjaldt samtlige lærere, uansett når de ble utdannet. Dette førte til at 33 000 lærere utdannet før 1. januar 2014 ikke lengre var kvalifiserte for å undervise i fagene. Utdanningsforbundet har vært meget kritisk til denne avskiltingen av lærere. Lærere med høy kompetanse og som har jobbet i skolen i mange år, kunne plutselig bli forbigått av nyutdannede uerfarne lærere.

Vi er ikke imot kompetanse, men vi er veldig imot at kvalifiserte pedagoger, ved et pennestrøk ikke kunne undervise i de fagene de har gjort i mange år.

En sterk fagforening nytter, og nå har Trygve og Jonas lyttet til oss. Firerkravet er fjernet og avskiltingen av lærere er an saga blott. Tusen takk til alle dere medlemmer som har kjempet denne kampen, det lønner seg å si ifra. Tusen takk Trygve og Jonas, dere lytter til Norges største profesjonsforening, Utdanningsforbundet.