Pensjonistrådet i Nordland

Nordland

Pensjonistene har sitt eget pensjonistråd i Nordland. Nytt pensjonistråd vil bli valgt høsten 2019.

Årskontingenten i 2019 for pensjonistmedlemmer er kr 552. Da fortsetter du å være med i et lærerfellesskap og sikrer deg samtidig gunstige forsikringer og gode medlemstilbud. Trykk på linkene til høyre for å lese mer om det å være pensjonistmedlem i Utdanningsforbundet.