Barnehage

Nordland

Utdanningsforbundet er landets største organisasjon for lærere i barnehagen - og vi er størst i både private og offentlige barnehager.

Medlemsgruppe barnehage består av blant annet barnehagelærere, styrere, pedagogiske ledere og spesialpedagoger. Kontaktperson for medlemsgruppe barnehage i Nordland er Maria Renate Dønnestad.

Medlemsgruppe barnehage skal ivareta medlemmer både i private og kommunale barnehager. Vi jobber for å ivareta medlemmenes interesser lønns – og arbeidsvilkår og saker som omhandler barnehagepolitiske temaer.

En gang i året arragerer vi et to-dagers nettverkskurs for kontaktperson barnehage i lokallagene. Her inviterer vi gjerne eksterne forelesere. Seminaret er et viktig forum for gruppediskusjoner og erfaringsdeling.

Har du spørsmål eller problemstillinger du ønsker svar på ta gjerne kontakt med Dønnestad i Utdanningsforbundet Nordland.

Kristin Grindstad

Kontaktperson barnehage/fylkesstyremedlem

Kontaktforum barnehage i Nordland består av: