Lønnsløft til lærerne nå!

Publisert: 06.05.2022

Følgende resolusjon ble vedtatt på årsmøtet til Utdanningsforbundet Vestvågøy 5.5.22.

Lønnsløft til lærerne nå!

Utdanningsforbundet Vestvågøy mener at lærerne i grunnskole og videregående skole må prioriteres i årets tariffoppgjør. Lønnsutviklinga for lærere i skolen har i flere år vært svakere enn for øvrige grupper. Lærerne har hatt en reallønnsnedgang og taper lønnsmessig mot alle sammenlignbare grupper i offentlig og privat sektor. Dette skjer samtidig som det mangler kvalifiserte lærere i norske klasserom. I vår kommune, Vestvågøy ble 18 % av undervisningen gjort av ufaglærte i skoleåret 2020/21 (kilde SSB). I et grunnskoleløp utgjør slike tall nesten 2 av 10 år. I hele landet manglet det 16400 lærere. (kilde SSB). Dette er tall som kan få store konsekvenser for barna og ungdommene våre, og vil på sikt kunne ryste hele velferdsstaten. For å snu denne utviklingen må derfor rekrutteringen til yrket økes og frafallet fra yrket reduseres. Et av de viktigste tiltakene vil være å bedre lønnsvilkårene til de ansatte i undervisningssektoren betraktelig. 

I følge Teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjørene (TBU) har lønnsveksten for lærere de to siste årene vært på 3,5%, øvrig kommunalt ansatte har 4,8%. I et femtenårsperspektiv kommer også lærerne dårlig ut. De har hatt en lønnsvekst på 12,1 %, de fleste andre grupper ligger mellom 15 og 18% lønnsøkning. Gapet mellom lærere og andre med høyere utdanning må tettes og den tettejobben må begynne i årets forhandlinger. Utdanningsforbundet Vestvågøy har full tillit til at våre forhandlere i UNIO vil tale og kjempe vår sak i årets tariffoppgjør. Vi skulle gjerne sagt at vi har tillit til at KS ser fakta og utfordringene som de er, men erfaringer fra tidligere oppgjør og uttalelser i media i forkant av forhandlingene gjør at tilliten dessverre er på et lavmål.  Utdanningsforbundet Vestvågøy oppfordrer derfor politikerne til å ta ansvar, finne penger og være med på å snu den negative lønnsutviklingen til lærerne. Hvis ikke kan sluttregningen bli langt mer kostbar for samfunnet enn et fortjent lønnsløft til lærerne.

Utdanningsforbundet Vestvågøy er klar til lønnskamp. Gi lærerne lønn som står i stil med kompetansen og samfunnsmandatet de har.