Protokoll fra årsmøtet i lokallaget 22. februar 2019

Brønnøy